การดูแลผลกระทบทางจิตใจ

กรณีเพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบสารไพรโรไลสีส แก๊สโซลีน
ที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
.
ข้อแนะนำจาก OSHA
เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในบริษัท
.
โปรแกรม CISD หรือ
Critical Incident Stress Debriefing
.
เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือพนักงาน
ที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์รุนแรงในที่ทำงาน
เพื่อดูแลให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อ
ความเจ็บปวดทางจิตใจได้อย่างถูกต้อง
และต้องทำภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพื่อ คัดกรอง ดูแล และ ป้องกันภาวะสุขภาพจิต
ไม่ให้เกิดเป็นบาดแผลทางจิตใจสำหรับพนักงาน
.
พนักงานที่ควรเข้าโปรแกรม CISD
1. พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง
2. พนักงานที่เห็นเหตุกาณณ์
3. พนักงานที่ติดต่อประสานงาน
4. หัวหน้างาน / Safety / HR
5. อื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
.
CIS หรือ Critical Incident Stress
ความเครียดจากเหตุการณ์รุนแรง
เป็นปฏิกิริยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของพนักงานที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์รุนแรง
เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น มือสั่น
นอนไม่หลับ ฝันร้าย ฯลฯ
.
ขอบข่ายของเหตุการณ์ที่รุนแรง
(Critical Incidents) เช่น
– การเสียชีวิตทันที หรือ หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
– การบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น การสูญเสียอวัยวะ
– การได้รับการบาดเจ็บทางสมอง
– การรับรู้เหตุฆาตกรรม หรือ เหตุการณ์ที่รุนแรง
– การถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
– การเป็นผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์รุนแรง
– การมีประสบการณ์ที่ทรมานจากเหตุการณ์ที่รุนแรง
.
สิ่งที่พนักงานควรรู้และสังเกตตัวเอง
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์รุนแรง
จะมีอาการเกิดขึ้นกับตัวเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ซึ่ง อาการแสดงที่อาจเกิดขึ้นทันที
หรือภายหลังเหตุการณ์ 1-4 สัปดาห์
โดยให้สังเกต ดังนี้
.
อาการทางร่างกาย
– กระวนกระวาย
– เหนื่อย หมดแรง
– นอนไม่ค่อยหลับ หลับไม่สนิท
– การกินผิดปกติ
– กล้ามเนื้อกระตุก
– ฝันร้าย
– ภาพเหตุการณ์ผุดขึ้นในความคิด
– เหงื่อออกมาก
– ใจสั่น / เต้นไม่เป็นจังหวะ
– คลื่นไส้ อาเจียน
– ท้องไส้ปั่นป่วน /ถ่ายท้อง
.
อาการทางอารมณ์
– ช๊อก
– ปฏิเสธความจริง
– รู้สึกโกรธ
– รู้สึกเดือดดาน
– วิตกกังวล
– อารมณ์เสีย
– รู้สึกเศร้า
– รู้สึกทุกข์ใจ
– รู้สึกสลดใจ
– ซึมเศร้า
– สับสน
– กล่าวโทษ
– รู้สึกละอายใจ
– รู้สึกอับอาย
– รู้สึกผิด
– รู้สึกวุ่นวายใจ
– รู้สึกกลัว
– รู้สึกหวาดวิตก
– รู้สึกคล้ายจะเป็นลม /หวิว/เกร็ง
– รู้สึกหวาดระแวง
– รู้สึกกลัวมาก
– รู้สึกอยากตาย
– รู้สึกอยากฆ่าคน
.
ถ้าอาการด้านบน มีระยะเวลาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไป และยังไม่ดีขึ้น
จะเข้าสู่ภาวะความเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง
Post traumatic Stress Disorder (PTSD)
.
จากการวิจัยพบว่ากว่า 20% ของผู้ที่เผชิญกับเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจจะพัฒนาไปเป็นโรค PTSD ได้
มีลักษณะอาการสำคัญ 4 อย่าง คือ
1. ภาพติดตา ผุดขึ้นมาซ้ำๆ หรือ ฝันเห็นบ่อยครั้ง
2. อาการ Flash Back คือ เกิดความตื่นตัว
เห็นเหตุการณ์นั้นๆ กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา
3. พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะส่งผลทำให้
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ เช่น ภาพข่าวเหตุการณ์
การพูดถึงจากบุคคลอื่น
4. มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในเชิงลบ
รู้สึกว่าชีวิตตัวเองหม่นหมอง
.
และหากทั้ง CIS และ PTSD ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
มีแนวโน้มพัฒนาต่อไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้
.
สำหรับพนักงานบริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินัล
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ พบว่าตนเองที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น
และต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเข้ามา
ขอรับบริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
และหากหน่วยงานด้านความปลอดภัยของบริษัท ฯ
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องโปรแกรม CISD
เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางจิตใจของพนักงาน
ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันค่ะ
.
ขอให้ทุกคนปลอดภัย
ดร.ต้อย
นักจิตวิทยาการปรึกษา
.
อ้างอิงจาก