Toxic Positivity

รู้สึกแย่..จากที่ถูกสอนให้คิดบวก
รู้สึกถูกบังคับ ให้รู้สึกดี…
ทั้งที่ภายในใจ มันคือ..แย่..
.
Q : หนูอยากรู้ว่า หนูเป็นอะไรมากไหมคะ.?
A : หนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
หนูแค่กำลังเจอ Toxic Positive Person
บุคคลที่มีภาวะมองโลกบวกเป็นพิษ
.
พวกเขามีปรารถนาดีจะช่วยให้คนอื่นดีขึ้น
เช่นเดียวกับที่เขารู้สึกดีนั่นแหล่ะ …
.
แต่… สิ่งที่ขาดหายไปคือ
.
บุคคลประเภทนี้
จะละเลย “ความเป็นมนุษย์”
การมองข้ามเรื่อง ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น
ไม่สนใจอารมณ์ภาวะที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ
.
โกรธ เศร้า เสียใจ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
มันคืออารมณ์ปกติ ที่คนทั้่วไปจะรู้สึกได้
.
แต่เมื่อต้องไปพบเจอกับคนที่เรียกตัวเองว่า
มองโลกบวก..
.
พวกเขาจะรีบ เชียร์อัพ อย่างหนักหน่วง
แต่มันมากเกินไปจนไปคุกคาม
อารมณ์ของคนอื่น จนอาจทำให้รู้สึกว่า
.
“การที่ฉันเศร้า เสียใจ
มันมีความผิดร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ”
.
สิ่งที่ดีของคนหนึ่ง
ไม่อาจเป็นสิ่งดีของอีกคนหนึ่งได้
อย่าบังคับใครให้รู้สึกเช่นเดียวกับคุณ
.
และต้องเข้าใจให้ได้ว่า
คนอื่นมีสิทธิ์ในอารมณ์และความรู้สึก
ที่แตกต่างไปจากเรา
.
คนชอบความรู้สึกดี
แต่คนไม่ชอบการยัดเยียดให้รู้สึกดี
.
ระวังความหวังดีที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์
จะกลายเป็นคมหอกทิ่มแทงให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวด
.
สุดท้ายอยากฝากทุกคนไว้ว่า
การมองโลกบวก เป็นเรื่องที่ดี
แต่การมองโลกบวก จนละเลยความรู้สึกที่แท้จริง
อาจเป็น การมองโลกบวกแบบเป็นพิษก็ได้
.
ถ้าอยากช่วยเหลือเพื่อนจริง ๆ
แค่ อยู่ข้าง ๆ อย่างเข้าใจ
อ๋อ ๆ อือ ๆ ฉันเข้าใจ
แค่นี้ ก็ช่วยได้มากเลยแล้วค่ะ
.
ดร.ต้อย
นักจิตวิทยาการปรึกษา
References:
Gross, J.J., & Levenson, R.W. (1997) Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology, 107(1), 95-103.

หนูรู้สึกแย่…ที่ถูกสอนให้คิดบวก ถูกบังคับให้รู้สึกดี…
ทั้งที่ภายในใจ มันคือ..แย่..

LINE LOGO SVG Hi!